top of page

W związku z panującą pandemią COVID-19, wprowadziliśmy w naszej szkole dodatkowe środki bezpieczeństwa aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby, i zapewnić komfortową naukę naszym uczniom.

  • Bezdotykowa stacja dezynfekcji rąk, którą każdy uczeń musi użyć po wejściu do szkoły

  • Bariera ochronna pomiędzy uczniami a nauczycielem mająca na celu minimalizowanie ryzyko infekcji

  • Maksymalny rozmiar grupy zmniejszony do 7 osób w celu zachowania dystansu społecznego

  • Ławki i krzesła dezynfekowane po każdej lekcji

  • Oferujemy możliwość prowadzenia lekcji zdalnych za pośrednictwem sprawdzonych rozwiązań on-line

W związku z panującą sytuacją jesteśmy niestety zmuszeni tymczasowo zawiesić wykorzystanie cyfrowych zeszytów prowadzonych na tabletach iPad, ponieważ urządzenia przekazywane od ucznia do ucznia byłyby potencjalnym nośnikiem dla wirusów.

 

Mamy nadzieję, że dzięki tym procedurom każdy będzie miał możliwość nieprzerwanej nauki języka niemieckiego niezależnie od okoliczności w jakich się znajduje.

bottom of page