top of page

Kursy językowe dla dzieci

Nauka staje się dobrą zabawą

Wykorzystujemy technologie
multimedialne

Godziny zajęć dopasowane do lekcji w szkole

Dopasowujemy godziny zajęć tak aby dzieci mogły mieć zajęcia bezpośrednio przed lub po szkole

Przyprowadzamy dzieci do szkoły

Istnieje możliwość przyprowadzenia dziecka z pobliskiej szkoły na nasze zajęcia, i odprowadzenia go z powrotem po lekcji.

Możliwość nauki zdalnej

Jeżeli dziecko nie może osobiście uczestniczyć w lekcji, istnieje możliwość dołączenia do niej wirtualnie

bottom of page